ОП”Пазари” приключи седемте месеца на тази година с печалба

ОП”Пазари” приключи седемте месеца на тази година с печалба

Общинско предприятие „Пазари” е сред малкото дружества в общината, които приключиха седемте месеца на настоящата година с положителен финансов резултат.

Предприятието приключи седеммесечието с 240 498 лева чисти приходи, които са със 7.96%  по-високи от същия период на 2018 година . Приходите от наеми за този период са се увеличили с 20-65% по-високи спрямо същия период на миналата година. Приходите от такси през периода са с 4.82% по-високи спрямо същия период на 2018 г.

Превишаването на чистите приходи над разходите за седемте месеца на тази година е 196.71%, което в абсолютни стойности представлява 118 240 лева.

„С 1 лев разходи са седемте месеца на тази година сме постигнали 1.96 лв. чисти приходи, което е една много добра ефективност в работата. За месец юли чистите приходи са 31 037 лв. Приходите от наеми са по-ниски спрямо юли 2018 г и по-високи спрямо 2017 г. Приходите от такси за юли 2017 г са на нивото на юли 2018 г. Приходите от такси за юли 2019 г спрямо юли 2018 г са малко по-високи при такси цветя и такси „Мархи” с 3-94%. През месец юли постигнахме добра ефективност- с 1 лев разходи сме получили 2-05 лв. чисти приходи, като в абсолютна цифра превишението е 15 919 лв.”, поясни управителят на общинското предприятие Димитър Дойчинов. Той допълни, че ОП”Пазари” е постигнало средномесечен чист  приход от 34 356.92 лв. Постигнат е средномесечен разход за седемте месеца на 2019 г в размер на 17 465.95 лв. Приходите от лихви да седемте месеца на 2019 г са по-високи с 37.66% спрямо същия период на 2018 г.

Инкасаторите на общинското предприятие са санкционирали през юли 2019 г. 10 нарушители.