Над 280 килограма е средния добив от декар от пролетния ечемик в региона

Над 280 килограма е средния добив от декар от пролетния ечемик в региона

Започна жътвата и на пролетния ечемик в областта. Това информираха от Областна дирекция „Земеделие” в Перник.

 От там поясниха, че първи с тази задача вече са приключили земеделските производители от Радомир. От засетите в общината 120 дка с тази култура те получиха 34 т продукция при 283 кг среден добив от декар, който за сега се очертава като най-високия в региона.

Стопаните от Перник също започнаха да жънат пролетния ечемик. От засетите 340 дка в общината, до сега те са прибрали реколтата от 20 дка. От тях са получили 4 т продукция при 200 кг среден добив от декар, който за момента е най-ниския в областта.

Успоредно с жътвата на пролетния ечемик стартира и прибирането на овеса. Първи започнаха да прибират реколтата от тази култура земеделците от Радомир. От засетите в общината 3 250 дка с овес, до сега са ожънати 2 860 дка, което е над 70% от засетите площи. От тях са получени 801 т продукция при 280 кг среден добив от декар, който е най-високия за момента в региона.

Стопаните от Ковачевци също започнаха да прибират реколтата от овеса. От засетите в общината 70 дка с тази култура те вече са ожънали над 50 дка, което ще рече над 8-% от площите. От тях са получили 10 т продукция при 200 кг среден добив от декар, който за сега е най-ниския в областта.