РЗИ-Перник откри бактерии в питейната вода в 2 населени места в областта
Чешми от Бриз 95

РЗИ-Перник откри бактерии в питейната вода в 2 населени места в областта

 Отклонения от качеството на питейната вода, съгласно изискванията записани в Наредба  №9,  установи Регионалната здравна инспекция в Перник в 2 населени места  на територията на област Перник , за периода от 22.07 – 04.08.2019 г. През този период са извършени изследвания в 15 населени места.

Взети са 19 проби от питейна вода при консуматорите от централно водоснабдените населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг (група А).  От тях не отговарят на изискванията на Наредба №9/2001 г. на Министерството на здравеопазването за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 3 проби. Те са взети от чешми в  гр. Трън.

 На „В и К” – Перник е връчено предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки.

Изследвани са 2 проби питейна вода от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг (група А).  От тях 1 проба не отговаря на Наредба №9/2001 г. на МЗ за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Става въпрос за обществена чешма в село Студен извор, в община Трън.

РЗИ е връчила предписание на кмета на община Трън за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки.

От здравната инспекция уверяват, че всички издадени предписания са изпълнени. Продължава снабдяването с питейна вода на село Забел, в община Трън чрез доставяне на бутилирана вода.