Намаляват болните от остри респираторни заболявания в област Перник, установи РЗИ

Намаляват болните от остри респираторни заболявания в област Перник, установи РЗИ

Продължават да намаляват болните от остри респираторни заболявания, информират от Регионалната здравна инспекция. През изминалата седмица са констатирани 11 случая,  при 16 за предходната седмица. Заболеваемостта през този период е 14.94%oo при средна за страната 15.67% към 04.08.2019 г.

Продължава тенденцията за увеличаване на заболелите от заразни заболявания. Установени са 21 болни, при 15 за предходната седмица.

Незначително е увеличението на болните от варицела. Констатирани са 8 болни, при 7 за предходната седмица. От тях 7 са от Перник. Най-много са болните на възраст от 5 до 9 години- трима. 

 През изминалата седмица е установен още 1 болен от туберкулоза от село  Богданов дол. Той е хоспитализиран в СБАЛББ- Перник.

Над два пъти са се увеличили болните от лаймска болест. Регистрирани са 5 случая, при 2 за предходната седмица. От тях 4 са от Перник и 1 от София. Всички съобщават   за ухапване от кърлеж.

Почти двойно са се увеличили и болните от ентероколит през седмицата. Установени са 5 болни, при 3 за предходната седмица. Всички се лекуват стационарно в инфекциозно отделение на МБАЛ „Р. Ангелова“ –Перник.

През изминалата седмица са установени и 2 болни от ротавирус. Става въпрос за деца деца на 3 години от Перник. Те се лекуват стационарно в инфекциозно отделение на МБАЛ „Р. Ангелова“ АД- Перник.

Незначително увеличение се наблюдава и при болните от остри вирусни хепатити – 3 случая. Регистрирани са 2 болни от хепатит А от Трън и 1 от хепатит Б от Перник.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 142 проверки. От тях 37 са свързани със забраната за тютюнопушене в заведенията за обществено хранене.

И през изминалата седмица здравната инспекция продължи да извършва ежедневен мониторинг на питейните водоизточници. Взети са 163 проби от различни населени места, за да се установи дали подаваната от водоизточниците вода отговаря на изискванията на Наредба №9. Изследвани са и 3 проби от бутилирани вода, за да се види дали отговарят на изискванията.

Взети са и 56 проби от плувни басейни, за да се установи дали водата отговаря на хигиенно-санитарните изисквания.