Прибирането на рапицата в региона е на приключване

Прибирането на рапицата в региона е на приключване

Прибирането на реколтата от маслодайна рапица е към края си. Това информираха от Областна дирекция „Земеделие”. Първи прибраха реколтата от рапицата стопаните от Радомир.  От засетите в общината 6 200 дка с тази култура, 3 609.1 дка са пропаднали. От останалите 2 590.9 дка са получени 595 т продукция при 230 кг среден добив от декар, който се очертава за сега като най-ниския в областта.

С по-бавни темпове върви жътвата на рапицата в Трън. От засетите в общината 5 200 дка с рапица, до сега са реколтирани 500 дка, което представлява 9.62% от засетите площи. От тях са получени 175 т продукция, при 350 кг среден добив от декар.

До момента само земеделците от Перник все още не са започнали прибирането на засетите 400 дка с рапица.

На приключване е и жътвата на есенния ечемик. Първи с тази отговорна задача приключиха стопаните от Перник. От засетите в общината 450 дка с тази култура, те получиха 135 т продукция при 300 кг среден добив от декар, като на полето работеше само 1 комбайн.

Земеделците от Радомир, които имаха най-много площи с ечемик- 5 250 дка, получиха от тях 2 100 т продукция, при 400 кг среден добив от декар, който е най-високия в областта за сега.

Земенчани също оставиха зад гърба си жътвата на есенния ечемик. От засетите 160 дка с тази култура те получиха 39 т зърно при 244 кг среден добив от декар, като използваха само 1 машина.

Земеделските производители от Ковачевци ускориха жътвата на ечемика. От засетите в общината 500 дка с тази култура, до сега те са ожънали 330 дка, което ще рече 66% от засетите площи. От тях са получени 66 т зърно, при 200 кг среден добив от декар, който е най-ниския в региона за сега.

До момента само стопаните от Трън все още не са се организирали да започнат прибирането на реколтата от засетите 250 дка с есенен ечемик.