Домашните прасета в 11 селища в Пернишко минават под ножа

Домашните прасета в 11 селища в Пернишко минават под ножа

Поредното седмично заседание на Епизоотичната комисия бе проведено в Областна администрация – Перник. Фокусът отново бе превенцията срещу плъзналата в страната Африканска чума по свинете.

В петък , на 2 август, изтече последният срок за изпълнението на мярката за доброволно клане на животните от стопаните им за Южна България, съгласно писмо № 91 – 726/29.07.2019 г. на Министерство на земеделието, храните и горите. 

Тя бе наложена за населени места, попадащи в 20-километровата зона на индустриални свинекомплекси. Подобна практика е показала положителни резултати в борбата с разпространението на заболяването на територията на други области в страната.

11 са населени места на територията на общините Перник и Брезник, които попадат в обсега на мярката, в зоната на свинеферма „Цема“ ЕООД в костинбродското село Петърч.

Основен акцент на заседанието бе събирането на информация от общините на територията на Област Перник относно актуалната обстановка по населени места. Представителите на шестте общини, в частност Перник и Брезник, предстои да обобщят и в най-кратки срокове да представят доклади за изпълнението на превантивната мярка по заколването на домашни свине, определените и съгласувани терени за загробване на животни при необходимост.

Общините от региона провеждат непрекъсната информационна кампания, с която запознават жителите на населените места с актуалното развитие на болестта Африканска чума по свинете (АЧС), мерките за превенция и предприетите действия на национално и регионално ниво. 

Ситуацията се променя непрекъснато и своевременно, а заболяването се развива с бързи темпове и стига до незасегнати територии от нашата страна.

От ОДБХ-Перник препотвърдиха за констатиран нов регистриран случай на АЧС в  в база за интензивно стопанисване към Държавно ловно стопанство „Искър“ , Самоковско.

Институциите в областта остават в постоянен контакт и взаимодействие. Цялостната им дейност се синхронизира в екипи и съгласува с ОД на МВР – Перник.