Жътвата в региона постепенно набира скорост

Жътвата в региона постепенно набира скорост

Над 54 800 дка с пшеница в областта са вече реколтирани. Средният добив от тях е 381 кг.  Това информираха от Областна дирекция „Земеделие”.

 С най-бързи темпови върви прибирането на реколтата в Радомир. Макар че в общината са засети най-много площи с пшеница- 76 800 дка, към 2 август са ожънати 42 580 дка, което представлява 55.44% от засетите площи. От тях са получени  16 180 т зърно при 380 кг среден добив от декар. На полето за сега са 5 комбайна.

В Брезник също напредват с прибирането на пшеницата. От засетите в общината 38 350 дка са ожънати 7 490 дка, което означава 19.53% от засетите площи. От тях са получени 2 996 т зърно при 400 кг среден добив от декар, който се очертава за сега като най-високия в региона.В жътвата до сега са се включили 8 комбайна.

Земеделските производители от Трън, които последни започнаха да жънат са създали много добра организация и от засетите 7 400 дка с жито вече са прибрали реколтата от 1 200 дка, което прави 16.22%. От тях са получени 420 т зърно при 350 кг среден добив от декар. За сега в жътвата се е включил само 1 комбайн.

Стопаните от Перник постепенно увеличават темповете, с които жънат. От засетите в общината 23 360 дка вече са реколтирани 3000 дка, което ще рече 12.84%. От тях са получени  1 200 т зърно при 400 кг среден добив от декар. На полето работят  3 комбайна.

С по-бавни темпове за сега върви жътвата на пшеницата в Ковачевци. От засетите 5000 дка в общината, до сега са реколтирани 500 дка, което прави 10% от площите. От тях са получени 100 т  зърно при 200 кг среден добив от декар, който за сега е най-ниския в областта. За сега в жътвата са се включили 2 комбайна.

Земеделците от Земен за сега изостават с жътвата. От засетите в общината 3180 ска до сега са ожънати 100 дка, което означава 3.14%. От тях са получени 25 т зърно при 250 кг среден добив от декар. На полето е само 1 комбайн.

До момента в областта са ожънати 35.61% от засетите с пшеница площи.