Още две двойки в Перник с шанс по програмата „ин витро”

Още две двойки в Перник с шанс по програмата „ин витро”

Община Перник е подпомогнала още две двойки за бебе „ин витро“, съобщиха от общинската администрация. Решението е било взето на заседание на Комисията за разглеждане на подадени заявления за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми.

Общо 12 млади двойки са подпомогнати от община Перник за бебе „ин витро“ през миналата година. С решение на Общинския съвет са отпуснати 18 500 лв. Финансовото подпомагане на лица с репродуктивни проблеми, живеещи на територията на общината, стана възможно, след като Общинският съвет прие специален правилник затова през 2015 г. През 2019 г. в бюджета са заложени 20 000 лв.

Ежегодно в деловодството на общинската администрация се приемат документи за финансово подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми по общинската програма „ин витро“.

Сред изискванията към кандидатите са да нямат задължения към община Перник и държавата, да са с непрекъснати здравно-осигурителни права и да не са поставени под пълно запрещение.