ВАС определи методиката за дялово разпределение на парното за нищожна
hand adjusting the temperature of heating radiator

ВАС определи методиката за дялово разпределение на парното за нищожна

Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) обяви за нищожни два текста от Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради – етажна собственост, както и текстове от Наредба за топлоснабдяването, информира Нова телевизия.

Делото беше образувано по жалби на три физически лица. Причината е, че оспорените текстове от Наредбата за топлоснабдяването са издадени от некомпетентен орган, в случая – от заместник-министъра на икономиката и енергетиката, наредил и обнародването й в Държавен вестник.

Според върховните магистрати, въпреки изричната заповед за заместване, заместник-министърът не е компетентен да издава подзаконови нормативни актове. По закон това може да прави само министър.

За издаването на новата Наредба за топлоснабдяването, както и за отмяната на действащата до 24.04.2007 г. липсват каквито и да било мотиви.

Решението не е окончателно и може да се обжалва пред петчленен състав на ВАС.