Почти двойно са се увеличили болните от заразни заболявания в региона, установи РЗИ

Почти двойно са се увеличили болните от заразни заболявания в региона, установи РЗИ

  Намалели са болните от остри респираторни заболявания през изминалата седмица констатира Регионалната здравна инспекция в Перник. Регистрирани са 16 болни, при 21 за предходната седмица. Заболеваемостта през този период е била 21,73 %oo, при средна за страната 21,73 %.

Поради високите температури, през седмицата почти двойно са се увеличили заболелите от заразни заболявания- 15, при 9 за предходната седмица.

Незначително е увеличението на заболелите от варицела. През изминалата седмица да констатирани 7 болни, при 6 за предходната. От тях 5 са от Перник. Най-много са болните на възраст от 5 до 9 години- трима.

Установен е 1 болен от туберкулоза, който е хоспитализиран в СБАЛББ – Перник.

През седмицата са регистрирани 2 болни от лаймска борелиоза от Перник, които са съобщили, че са ухапани от кърлеж.

Констатирани са и 3 болни от ентероколит, като през предходната седмица не е установен нито 1 – 3. Болните се лекуват стационарно в Инфекциозното отделение на МБАЛ „Р. Ангелова“ – Перник.

През този период са регистрирани и 2 случая на вирусни хепатити, като през предходната няма нито един. От хепатит А има 1 болен и от хепатит Е- 1.

 През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 163 проверки. От тях 41 са свързани със забраната за тютюнопушене в заведения за обществено хранене.

И през миналата седмица здравната инспекция е извършвала ежедневен мониторинг на питейните водоизточници. Взети са 110 проби от различни населени места, за да се установи дали подаваната от техните водоизточници вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9.

С оглед на това, че сме в активния летен сезон са взети и 112 проби от различни плувни басейни, за да се установи дали водата в тях отговаря на санитарно-хигиенните изисквания.