Пернишка област с нови партньорства

Пернишка област с нови партньорства

Областният управител Ирена Соколова се срещна с председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Петър Горновски, главният секретар на агенцията Павлина Данаилова и началника на отдел „Финансово стопански дейности и управление на собствеността” Димитър Петков. 

Председателят представи профила на дейностите на агенцията, експертните и контролните функции и обсъди с областния управител възможностите и нуждите от взаимодействие.

Соколова изрази удовлетворение от работата си с ръководството на Агенцията по линия на контрола и отговорността на собствениците на язовири в област Перник. Сподели и мерките за предприемането на координирани действия съгласно приетите промени в Закона за водите.

Горновски също отбеляза наличието на добро взаимодействие с Областна администрация – Перник, ангажираността и отговорното отношение по стопанисването на водоемите от страна на губернатора.

От ДАМТН споделиха намерението си за разкриване на Регионален отдел на Агенцията в областния град. Работата на специалистите ще е свързана с изискванията за качеството на твърдите горива, използвани за битово отопление.