Обсъдиха водния цикъл на Перник и Радомир

Обсъдиха водния цикъл на Перник и Радомир

Областният управител Ирена Соколова и Цветана Пиралкова – наблюдател по проекта за водния цикъл, се срещнаха с управителя на ВиК Перник инж. Иван Витанов и главния инженер на дружеството Антоанета Арсова.

Темата на работната среща бе процедурата за водния цикъл на общините Перник и Радомир, оперативните задачи и текущите дейности, които предстоят по мащабния проект.

От ВиК оператора напомниха, че проектът за воден цикъл, управляван и изпълняван от тях, е с окончателен срок за приключването му – 30 юни 2023 г. Крайната дата не подлежи на удължаване.

До момента в страната договор по Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г. е сключен единствено във Враца.

Пернишкото ВиК дружество също е покрило всички изисквания на Управляващия орган.

Очаква се подписването на административен договор от страна на дружеството, който ще е втори по ред за страната.

„Сериозно предизвикателство в този проект е значителният финансов ресурс за съфинансиране, но държавата в лицето на компетентните отраслови министерства ще намери необходимият механизъм за гарантиране и отпускане на необходимите средства. Високият процент съфинансиране е наложен от факта, че регионът ни по данни на статистиката се явява с висок БВП на глава от населението.” Това каза по време на срещата Соколова.

За успешната реализация и одобряване на проектното предложение, водещ критерий е изискването за над 98% изграденост и присъединеност на ВиК инфраструктурата. Това е причината, поради която някои от кварталите на Перник са изключени от приложното поле на проекта, независимо от належащите им нужди.