Спешна Епизоотична комисия в Перник с решения за превенция на заболяването Африканската чума по свинете

Спешна Епизоотична комисия в Перник с решения за превенция на заболяването Африканската чума по свинете

 Извънредна епизоотична комисия се проведе вчера в Областна администрация – Перник с фокус превенция на заболяването Африканска чума по свинете.

Областният управител е уведомил с писмо кметовете на общините в региона с произтичащи изисквания към тях и незабавни мерки по известяване и информираност на населението.

На заседанието присъстваха директорите на ОДБХ, РЗИ, ОПУ, ОДМВР, РДПБЗН, ОД „Земеделие“, ДАИ, ЛРС, ДГС, представители на общини.

Поводът за свикването й бяха указанията на Централния епизоотичен съвет за доброволно клане на прасета в обекти тип „заден двор”. Мярката е наложена за населени места, попадащи в 20-километровата зона на индустриални свинекомплекси.

Подобна практика е показала положителни резултати в борбата с разпространението на заболяването на територията на други области в страната.

С писмо № 91 – 726/29.07.2019 г. на МЗХГ е указано, че срокът за изпълнението на мярката за доброволно клане на животните от стопаните им за северна България  е 31.07.2019 г. и за южна България – 02.08.2019 г. След изтичане на гореописания срок се пристъпва към умъртвяване на животните от компетентния орган – Областна дирекция по безопасност на храните, съгласно разпоредбите на чл.139 а от Закона за ветеринарномедицинската дейност. 

11 са населени места на територията на общините Перник и Брезник, които попадат в обсега на мярката, в зоната на свинеферма „Цема“ ЕООД с. Петърч, община Костинброд.

Членовете на Комисията единодушно приеха следните решения:

–      Кметовете на засегнатите от мярката общини да прецизират обсега на 20-километровата зона и съответните населени места, попадащи в нея;

–      Кметовете на останалите четири общини – Радомир, Трън, Земен и Ковачевци, също трябва да поемат ангажименти в посока да изработят механизъм за информиране на населението чрез масирана информационна кампания за прилагане на превантивната мярка и позитивите произтичащи от нея. Собствениците на свине от обекти тип „заден двор“ следва да бъдат уведомени, че добитото месо от собствени животни може да се съхранява дълго само след топлинна обработка за минимум 30 минути на 70º С, достигнати във вътрешността на късовете месо, предвид факта, че вирусът на АЧС е изключително устойчив при изсушаване, осоляване, пушене, охлаждане и замразяване на месото (съгласно Научно становище за разпространение на Африканската чума по свинете в България, Европа и света на Центъра за оценка на риска по хранителната верига);

–      Цялостната дейност по превенция в общините да бъде синхронизирана в екипи и съгласувана с ОД на МВР – Перник.

От ОДБХ-Перник информираха, че ежедневно се регистрират нови огнища на Африканска чума по свинете. За първия случай на заразата в област Силистра бе съобщено вчера. Заболяването е открито в индустриална ферма в село Попина, община Ситово, в която се отглеждат 17 000 прасета.