РИОСВ ще санкционира „В и К”- Перник заради пожара в пречиствателната станция за отпадни води

РИОСВ ще санкционира „В и К”- Перник заради пожара в пречиствателната станция за отпадни води

Регионалната инспекция по околната среда и водите ще наложи санкция на „В и К” Перник заради възникнал пожар в пречиствателната станция за отпадни води в Батановци. Това информираха от екоинспекцията.

От там поясниха, че ще бъде наложена санкция от 7000 до 20 000 лева по Закона за управление на отпадъците. Глобата се налага за неизпълнение на условия от издаденото разрешително за извършване на дейности по третиране на отпадъците.

Както Днес и утре вече информира, преди около десетина дни експерти на РИОСВ Перник откриха източника на обгазяването на Радомир, след направени няколко дни огледи на територията на община Радомир и Батановци,  и по поречието на река Струма, по сигнал. Еко инспекторите констатираха, че причината за обгазяването на Радомир са запалените депонирани утайки в пречиствателната станция за отпадни води в Батановци. Става въпрос за депонирани утайки, които се намират в полетата за изсушаване, които са изсъхнали. „Те са оставени в това състояние доста време и или са се самозапалили, или пък са запалени и са оставени да тлеят”, заяви тогава директорът на РИОСВ- Пламен Ангелов. Той поясни, че утайките при нерегламентирано изгаряне отделят опасни вещества, защото съдържат части от органични и неорганични вещества. Еко инспекцията издаде протокол и заповед за изгасяването на пожара.

  Операторът на пречиствателната станция „ В и К”-Перник предприе необходимите мерки, за да бъде първо локализиран, а след това и потушен възникналият пожар в пречиствателната станция . „ Вследствие на високите температури е станало самозапалване на депонираните утайки в полетата за изсушаване. След като потушихме пожара сме организирали денонощно пръскане с вода, за да предотвратим евентуално повторно самозапалване. В момента няма никакво обгазяване, за което сме информирали своевременно и РИОСВ”, увери управителят на „В и К” инж. Витанов.