РИОСВ установи замърсяване на река Струма

РИОСВ установи замърсяване на река Струма

Експерти на Регионалната инспекция по околната среда са направили в понеделник проверка по река Струма, във връзка с постъпил сигнал за замърсяването й в района на кв. „Димова махала”. ОТ РИОСВ-Перник информираха, че Сигналът за замърсяването е основателен. Експерти на екоинспекцията са установили, че в реката са постъпили шламови води в резултат на пробив по шламопровода, който отвежда шлама от ТЕЦ”Република” до шламохранилище „7-ми септември”. Шламопроводът е собственост на „Топлофикация Перник”. От РИОСВ увериха, че няма опасност от екологично замърсяване на водите на река Струма.

Топлофикационното дружество е предприело веднага мерки за спиране на работещия четвърти парогенератор и за отстраняването на аварията по шламопровода.