Жителите на село Неделково искат да се запази сградата на кметството

Жителите на село Неделково искат да се запази сградата на кметството

Жителите на село Неделково, в община Трън, настояват да се запази сградата на кметството в този си вид, без да се събаря и на нейно място да се строи нова. Това информира на проведената преди няколко дни сесия на Общинския съвет в Трън общинския съветник Ташко Минков. Той поясни, че жителите на Неделкова имали готовност да организират подписка в подкрепа на това свое желание.

Кметът на Община Трън Цветислава Цветкова поясни, че този въпрос е бил поставен и на предишното заседание на Общинския съвет.

„Взела съм го предвид. Сигурно сте видели, че в списъка на капиталовите разходи беше заложена сградата за ремонт. Пуснали сме другите обществени поръчки, а този ремонт съм го оставила, за да се вземе адекватно решение. Щом не желаете да се събаря, нека да има  официална подписка или заявено писмено желание, за да го имаме ние при нас. На тази база ще изготвим съответна количествено-стойностна сметка, която ще е необходима за извършването на ремонта. Трябва да се гласува от Общинския съвет и след това да се предприемат ремонтните дейности”, поясни Цветислава Цветкова.