Спешна превантивна мярка се въвежда в област Перник заради Африканската чума по свинете

Спешна превантивна мярка се въвежда в област Перник заради Африканската чума по свинете

Областният управител информира, че след проведено вчера заседание на Централния епизоотичен съвет и с писмо номер 91-726/29.07.2019 г. на МЗХГ, е предприета спешна превантивна мярка, състояща се в доброволно клане на домашни свине тип „заден двор“, попадащи в 20-километровата зона на индустриални ферми.

Засегнатите от мярката населени места в област Перник, попадащи в зоната на свинеферма „Цема“ ЕООД село Петърч, община Костинброд, са следните:

с. Гоз, с. Бабица, с. Красава, с. Арзан, с. Горни Романци и с. Брусник (община Брезник), както и селата Вискяр, Расник, Дивотино и Радуй (Община Перник).

Срокът за изпълнението на мярката за доброволно клане на животните в посочените по-горе села е до 2 август. След изтичане му ще се прибегне до умъртвяване на животните от компетентния орган – ОДБХ, съгласно разпоредбите на чл. 139 а от Закона за ветеринарномедицинската дейност.