МЗ купува 170 компютри за нуждите на спешната помощ

МЗ купува 170 компютри за нуждите на спешната помощ

Обществена поръчка за 170 броя компютърни конфигурации с инсталирана операционна система обяви МЗ. Компютрите са за нуждите на разкритите филиали към центровете за спешна медицинска помощ“, в изпълнение на проекта „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., а поръчката е на стойност 212 500 лв. с ДДС.

Гаранционният срок на конфигурациите е съгласно представената от изпълнителя оферта, но не по-кратък от 36 месеца от приемо-предавателния протокол, с който се приема доставката на съответната компютърна конфигурация, подписан от възложителя без забележка. Изпълнителят на обществената поръчка следва да осигури сервизно обслужване на мястото на всяка компютърна конфигурация в страната при крайния получател на възложителя в периода на гаранционния срок. Компютрите трябва да се доставят за 10 месеца от сключване на договора, като първи месец след сключване на договора е гратисен период. От втори месец до девети месец включително трябва да се доставят през първата и третата седмица на месеца по 10 броя компютърни конфигурации. През 10-я месец доставката ще бъде само през първата седмица на 10 броя конфигурации