Пернишко присъствие на национален форум

Пернишко присъствие на национален форум

Национален форум, организиран по предложение на ЦИК и НСОРБ за обсъждане на въпроси и предложения по организационно-техническата подготовка на предстоящите местни избори, се проведе в София. Над 200 бяха участниците в него, основно са били секретари на общини, директори на дирекции ГРАО, както и експерти, пряко ангажирани в организацията и провеждането на избори и с предоставянето на административни услуги.

„Дискусията протече изключително конструктивно и осъществи добър диалог между ЦИК и секретарите на общини. Поставени бяха важни въпроси за произвеждането на спокойни ,прозрачни и демократични местни избори.Основната цел е повишаване на доверието в изборния процес и резултати “, сподели Радослава Манова- секретар на Община Перник.

Предложението за организиране на съвместно събитие за обсъждане на въпроси и предложения по организационно-техническата подготовка на предстоящите местни избори, бе отправено от ЦИК към НСОРБ. Сдружението съчета традиционната Национална среща на секретарите на общини с провеждането на това безспорно важно за общините събитие.

Форумът се проведе на 23 и 24 юли в столицата. Дискусията с членовете на Централната избирателна комисия се състоя на 23 юли, а в програмата за следващия ден са включени и други актуални теми, свързани с работата на общинската администрация: Сред тях бяха теми, свързани с промените в Наредбата за административното обслужване и на приложенията към нея и в Наредбата за административния регистър, резултатите от проверките с „таен клиент“, необходимите стъпки за актуализация на паролите за достъп до ИС „Единство 2“ на Нотариалната камара след произвеждането на местните избори, работата на общините с платформата за достъп до обществена информация. Поставени бяха въпроси, свързани с осигуряването на условия за предоставянето на електронни услуги и служебният обмен на информация между администрациите, представени бяха обобщени данни от извършения анализ на нормативната уредба, свързан с вменени ангажименти на кметовете на общини и общинските съвети по проект „Разработване на примерни модели за административни структури на седем групи общини и проекти на документи за организационното им развитие”.