Община Трън обяви търг за изграждането на пазара

Община Трън обяви търг за изграждането на пазара

Община Трън стартира търг за изграждането на открит кооперативен пазар в центъра на града. Това показва справката в Агенцията за обществени поръчки. По предварителни изчисления той ще струва малко над  83 333  лева без ДДС. Пазарът ще бъде на площ от около 500 м 2 . Той ще  бъде изграден в централната градска част на Трън, в непосредствена близост до р.Ерма и новото училище. Приблизителната пазарна площ е около 500 м2. В него ще бъдат обособени 22  дървени, търговски павилиона с размери 300/300. Пазарът ще бъде ограден с декоративна дървена ограда. Предвидено е отводняване на цялата площ и изграждане на декоративна чешма. За осветяването на района са заложени три осветителни тела на електрически стълбчета. Достъпът до пазара ще се осъществява чрез входна арка, а за транспорта – дървена, портална врата. Настилката на открития пазар ще бъде от армиран, щампован бетон

Изграждането на пазара е заложено в капиталовите разходи на Община Трън за 2019 година.

Според кмета на общината Цветислава Цветкова, намеренията са, ако всичко върви нормално, без обжалвания на търга, пазарът да бъде готов за деня на града.