Разширява се обхватът на мерките срещу Африканската чума по свинете в област Перник, включително и на ГКПП „Стрезимировци”

Разширява се обхватът на мерките срещу Африканската чума по свинете в област Перник, включително и на ГКПП „Стрезимировци”

В тази насока общо взето бяха предписанията на проведеното седмично заседание на Областната епизоотична комисия с представители – ОДБХ – Перник, ОДМВР, ОПУ, общините Перник, Радомир, Брезник, Трън, Земен и Ковачевци, заедно със здравните и социални медиатори от ромските махали, ловно-рибарските сдружения, държавни горски стопанства и други отговорни институции.

Областният управител акцентира върху факта, че в област Перник няма регистрирано огнище на Африканска чума по свинете/АЧС/, но не бива да се допуска подценяване на темата. По думите на Соколова заболяването претърпява бързо развитие и в национален, и в световен мащаб.

Пристанища, летища и гари са определени като рискови точки за проникване на заразата. По отношение на тези зони са издадени указания от министъра на транспорта Росен Желязков за дезинфекциране и събиране на отпадъците от тир паркинги и отбивки по автомагистралите и първокласните пътища в страната.

Служители на ГКПП “Стрезимировци” щателно проверяват автомобилите, преминаващи през пункта за нелегален внос на хранителни продукти от месо. Моторните превозни средства се обработват автоматично чрез струйно впръскване на дезинфектант.

От Областно пътно управление – Перник също извършват дезинфекция на пътни артерии и тир паркинги в областта. От миналата седмица се обработва автомагистрала „Струма“, Републикански път I-6 Перник – Кюстендил, републикански път II-63 Перник – Стрезимировци. Всички участъци, както и 20 километровата отсечка от ГКПП „Стрезимировци” до село Филиповци, общ. Трън, ще бъдат непрекъснато обработвани поне до края на месец август.

„Общините в област Перник следва да провеждат активна информационна кампания чрез кметовете на кметства и населени места, както и да бъдат в готовност да посрещнат динамично развитието на заболяването. Кметовете на общините трябва да разполагат с актуална статистика за броя на прасетата тип „заден двор”, както и да определят места и техника за изкопаване на загробни ями в случай на необходимост.

С цел по-широко запознаване и информираност на ловната общност в региона, предстои провеждането на серия от обучения във връзка с усложнената епизоотична обстановка”, информира Соколова.