БСП сигнализира КОНППИ за  конфликт на интереси в Община Перник

БСП сигнализира КОНППИ за конфликт на интереси в Община Перник

Пернишките социалисти внасят днес сигнал в Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество съобщиха от ръководството на БСП в Перник и групата съветници на левицата на специална пресконференция днес. Сигналът е срещу зам.кмета Владислав Караилиев. Става дума за обществена поръчка с предмет „Проектиране на пътни съоръжения на територията на община Перник по две обособени позиции”, касаещ проектиране на нови улици и кръгови кръстовища в общината.

В сигнала се сочи, че обществената поръчка е проведена в периода 14 април – 28 юни 2016 година. За провеждането на процедурата със заповед на кмета е била назначена комисия. Работата й е била приета от градоначалника на 27 май същата година. В резултат на проведената обществена поръчка са сключени два договора, изпълнител по които е фирма „Инфраконструкт” ООД. Управител и собственик на половината от дружествения капитал е инж. Иво Гаджов. Той, според социалистите, е  в пряка роднинска връзка със заместник-кмета Владислав Караилиев, в чиито ресор са всички дейности, свързани със строителството на община Перник.

„ От профила на купувача на интернет страницата на  Община Перни се вижда, че, документацията за участие в обществената поръчка е съгласувана с инж.Караилиев. След изготвянето на възложените проекти, те са били утвърдени от пряко подчинени служители на община Перник, които са в ресора на инж.Караилиев. Горното може да се установи от приложената структура на община Перник. По-голяма част от състава на комисията, провела обществената поръчка, е пряко подчинена на зам.кмета, отговарящ за строителството в Общината. Целият цикъл по обявяването, провеждането, възлагането, изпълнението и приемането му, се е развила под прекия институционален контрол на инж.Владислав Караилиев” се казва в сигнала до Комисията п за противодействие на корупцията.

„Има ли или не случай на конфликт на интереси в случая, тъй като инж.Гаджов е първи братовчед на пернишкия зам.кмет, ще реши КОНППИ, тъй като ние не сме разследващ орган. Ние само алармираме съответната институция за допуснато нарушение”, заяви председателят на общинската организация на БСП в Перник Кирил Леонов.

На въпрос на Днес и утре- защо едва сега- близо три години по-късно  БСП алармира за това,  преди местните избори, председателят на областната структура на БСП Валентин Петков поясни:”Реагирали сме  веднага при заседания на Общинския съвет по много спорни въпроси, но за съжаление без резултат. ГЕРБ имат мнозинство в Общинския съвет и си прокарват всяко решение”.