Започва приемът на студенти, платено обучение в МУ-София

Започва приемът на студенти, платено обучение в МУ-София

От 5  до 9 август 2019 г. ще се извърши прием на студенти срещу заплащане по специалностите от професионално направление – Медицина, Дентална медицина, Фармация, Обществено здраве и Здравни грижи за учебната 2019/2020 година. Това съобщиха от МУ-София.

Кандидатите трябва да са лица, положили успешно съответните приемни изпити в МУ-София и участвали в класирането, но неприети държавна поръчка в рамките на определения брой.

Заявленията ще се приемат в сградата на Национален център по обществено здраве и анализи, бул.”Акад.Иван Евст. Гешов” № 15, Ректорат, отдел „Учебен”  ХІІ етаж, стая № 14, от 9:00 до 12:00  и от 13:00 до 15:30 часа.

За предстоящата учебна година да обявени 20 места за специалността „Медицина”, 10 за „Дентална медицина”- 10 / по 5 за мъже и жени/, „Фармация”- 65. За специалностите: „Медицинска сестра”, „Акушерка” и „Лекарски асистент” са обявени по 5 места. Най-високи са годишните такси за платеното обучение при специалностите: „Медицина”, „Дентална медицина” и „Фармация”- по 6 790,50 лева