РИОСВ установи източника на обгазяването на Радомир

РИОСВ установи източника на обгазяването на Радомир

Експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите-Перник откриха източника на обгазяването на Радомир. Това информира директорът на РИОСВ- Пламен Ангелов.

След направените няколко дни огледи на територията на община Радомир и Батановци  и по поречието на река Струма, по сигнал,  експертите на еко инспекцията в Перник констатирали, че причината за обгазяването на Радомир са запалените депонирани утайки в пречиствателната станция за отпадни води в Батановци. ”Става въпрос за депонирани утайки, които се намират в полетата за изсушаване, които са изсъхнали. Те са останали в това състояние доста време и или са се самозапалили, или пък са запалени и са оставени да тлеят. Стигнахме до този извод след направения обход на територията на община Радомир, след това на Батановци и по протежението на река Струма. Около 4.00 часа сутринта в края на  миналата седмица видяхме, че горят осушителни полета на пречиствателната станция за отпадни води. По време на проверката с нашите експерти имаше и представители на полицията.  Утайките при нерегламентирано изгаряне отделят опасни вещества. Те съдържат части от органични и неорганични вещества”, заяви Пламен Ангелов.  

   Той поясни, че на осушителните полета на пречиствателната станция могат да се държат определени количества утайки. Отдавна натрупалите се там утайки са надхвърлили разрешените за депониране количества. Операторът на пречиствателната станция- „В и К”-Перник е трябвало своевременно да организира почистването на осушителните полета и да предприеме мерки за депонирането на тези утайки на подходящо място, което не е направено, според РИОСВ.

„След констатирането на запалването на утайките в пречиствателната станция, ние веднага издадохме протокол и заповед за изгасяването  на пожара. Държа да уточня, че кмет на една община не може да извика лаборатория на Изпълнителната агенция по околна среда и да поиска да бъде направено замерване на територията на друга община. Това е единствено в правомощията на контролен орган, какъвто е РИОСВ”, поясни Ангелов.

На въпроса- защо през деня не се усеща неприятната миризма, шефът на РИОСВ поясни:”Вечерно време студеният въздух, поради инверсия, сваля замърсения въздух и го насочва по течението на река Струма, където той се разпространява и така достига до Радомир. Ако духне вятър, миризмата би могла да отиде и към Батановци, като това става предимно нощно време. Другата хипотеза е, че запалването става предимно нощно време, затова се получава това обгазяване. Този процес е текъл около десетина дни, а сигналите за обгазяването на Радомир са от три-четири дни. Първоначалното ни съмнение бе, че източник на обгазяването е един цех за оползотворяване на отпадъци, който се намира на територията на Батановци. При проверката ни се установи, че той не работи.Такава проверка е извършена и от полицията и тя е установила същото. Искам да уточня, че на територията на една община, кметът има правомощията, по Закона за опазване на околната среда, да поиска проверка. Той може да установи и да издаде предписание за отстраняване на констатираните нередности. Кмет на друга община, обаче, не може да направи подобна проверка на територията на друга община, защото няма правомощията затова. Единствено Изпълнителната агенция по околна среда разполага с лаборатория, която може да направи подобни изследвания. Ние, за да извикаме тази лаборатория трябва да има критично за населението обгазяване, което да създава реална опасност за здравето на хората. В случая се касае за неприятни миризми. Добрата новина е, че открихме източникът и проблемът ще бъде отстранен” беше категоричен Пламен Ангелов.