Бюрото по труда в Перник търси 33 работници за археологически разкопки и 5 учители

Бюрото по труда в Перник търси 33 работници за археологически разкопки и 5 учители

  Втора седмица подред  предлаганите свободни места на трудовия пазар в Перник се увеличават, като през изминалата седмица те нараснаха с още 7 и станаха 170. Предлаганите свободни места за безработните висшисти остават без промяна- 13.   

И през миналата седмица бяха актуални офертите за работа на 20  оператори в производство в Божурище, 10 оператори на производствена линия  в Казичене, 33 работници за археологически разкопки в Брезник и 20 машинни оператори за Перник. Миналата седмица се появи оферта за работа за 15 складови работници в село Столник.

 Освен тях, Бюрото по труда предлага работа на: 5 монтажници на отоплителни и климатизационни инсталации, 5 водопроводчици,  2 производители ръчно на хляб, 1 шофьор на автобус, 1 шофьор на тролейбус,  2 лекари спешна медицина, 2 фелдшери, 1 машинен оператор,  6 електромонтьори на електронна апаратура, 1 работник в кухня 1 работник за поправка на джанти, 1 електротехник промишлено предприятие, 1 специалист по поддръжка, 1монтажник отоплителни, газови и В и К инсталации, 2 чистачи-хигиенисти,  1 касиер, 7 консултанти-промотьори продажби, 1 стругар, 1 фрезист, 1 борвергист, 2 продавач-консултанти,  1 учител на група за ЦОУД прогимназиален етап, 1 магазинер готова продукция и амбалаж за сезонна заетост до края на август, 1 водач на мотокар- сезонна заетост до края на август, 1 складов работник,  1 учител ФВС или треньор на 4 часа, 1 учител по природни науки, 1 учител на деца с езиково-говорни затруднения, 3 медицински сестри, 1 педагог по заместване, 2 шофьори на лекотоварен автомобил, 1 сервитьор, 1 общ работник, 3електромонтьори, 3 инструктори въжен атракцион, 1 експерт програми и проекти по заместване, 1 сортировач, поща, чистач.

  Анализът на предлаганите от Бюрото по труда в Перник тази седмица свободни работни места, показва,  че сред най- търсените кадри са работници за алхеологически разкопки, оператори в производството,  шивачки, оператори на производствена линия, консултанти-промотьори  и други. На трудовия  пазар в региона тази седмица преобладава търсенето на кадри за производството, а след това за обслужващите дейности.

 И тази седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда предлага 157 свободни места и 13 за безработни висшисти.