ОбС в Перник даде „зелена улица” на дългосрочен креди от половин милион

ОбС в Перник даде „зелена улица” на дългосрочен креди от половин милион

На редовното си заседанието си днес пернишкият минипарламент даде „зелена улица” на искането на градоначалника Вяра Церовска общината да вземе нов дългосроен заем в размер на 500 000 лева. Парите са нужни, за да се осигури част от съфинансиране на проекта за интегриран градски транспорт. С него ще се дофинансира закупуването на нови 13 автобуса за градския транспорт, тъй като при направеното пазарно проучване е установено, че е необходимо прогнозната стойност да бъде увеличена. За целта общината ще кандидатства пред фонд ФЛАГ. Кредитът ще бъде погасяван на годишни вноски в продължение на 10 години, а начинът на обезпечение ще бъде чрез залог върху настоящи и бъдещи приходи на община Перник. Проектът за интегриран градски транспорт е на стойност над 9.5 млн. лв. Освен закупуването на нов подвижен състав той включва изграждането на газозарядна станция и ремонт на бившето тролейбусно депо, монтирането на съвременни електронни табла на автоспирките и въвеждането на модерна система за таксуване.

Втората докладна на градоначалника е свързана с кандидатстване на Община Перник с проектно предложение по процедура «Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух» по Оперативна програма «Околна среда 2014 -2020 г.» Идеята е да бъдат закупени електробуси, които ще помогнат за подобряване чистотата на въздуха в Перник, намаляване на щума и вибрациите. Екологичните возила ще обслужват линии, които не са включени в проекта за интегрирания градски транспорт. Според градоначалника Вяра Церовска, с новите електробуси перничани ще пътуват по-комфортно, а освен екологичният ефект, ще се постигне значително спестяване на енергия в градския транспорт.

6 млн. лева е максималното финансиране, на което може да се надява общината.