Общинският съвет в Трън направи отчет на свършеното през първото полугодие на тази година

Общинският съвет в Трън направи отчет на свършеното през първото полугодие на тази година

 Общинският съвет в Трън направи на редовното си заседание отчет за свършената работа за периода от 1 януари до 30 юни тази година. В докладната си до общинските съветници, председателят на местния законодателен орган Бойчо Харалампиев информира, че през първото полугодие на тази година са проведени 5 редовни и 1 извънредно заседание. До момента Общинският съвет в пограничната община е приел 91 решения. От тях 28 касаят земеделски земи, 25 са свързани с устройство на територията и строителство, 17 са свързани с наредби, планове, програми и стратегии, 11 са свързани с общинска собственост и други. В дневния ред на заседанията на местния минипарламент са включени за обсъждане 85 документа. От тях 82 са предложения от общинската администрация, 3 са предложения от председателя на Общинския съвет и 6 питания от общински съветници. Постоянните комисии към Общинския съвет са провели 25 заседания.