Информационната кампания под мотото „Сивото убива” стига и до Перник

Информационната кампания под мотото „Сивото убива” стига и до Перник

Национална кампания за борба с недекларирания труд „Сивото убива!“ на КНСБ с партньори започна преди десет дни от област Плевен и ще премине през цялата страна, съобщи президентът на КНСБ Пламен Димитров.

В петък, 19 юли 2019 г. от 10.30 ч. в Перник, в Конферентната зала на РС на КНСБ в Синдикалния дом, ще се проведе пресконференция на тема „Заплашва ли човешки животи сивата икономика в България?“. На форума ще бъдат представени данни за нивото на сивата икономика в България, както и предложенията на КНСБ за справяне с това явление. Ще бъде представено и новото приложение на КНСБ VOX, с което всеки работник или клиент може да подаде сигнал за некоректни практики на работодатели и фирми.

Непосредствено след пресконференцията от 11.30 ч. ще бъде открита и информационната кампания на КНСБ в Перник, която е под мотото „Сивото убива!“ и има за цел да повиши обществената осведоменост и да насърчи гражданското участие в процесите и политиките за ограничаване и превенция на недекларираната заетост в България. За целта ще бъде разположен мобилен информационен център от 10.30 ч. до 18 ч. на пл. „Кракра” 1, срещу входа на Синдикален дом Перник.

Информационната кампания и пресконференцията се реализират в изпълнение на проект №BG05SFOP001-2.009-0174 „Активно гражданско участие за превенция и ограничаване на недекларираната заетост в България“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Основната цел на проекта е разработване и отправяне на препоръки за подобряване на регулаторната среда и ефективността на политиките за превенция и ограничаване на недекларираната заетост в България при спазване на принципа на открито и отговорно управление.

„Целим най-кратко три неща. На първо място – мобилизация и събуждане на енергията на работещия българин. Да повярва, че може да промени нещата там, където се нарушават правата му – работно време, заплащане на работни заплати, договори, които ги няма всъщност, и така нататък. Масови нарушения виждаме в много сектори, особено в строителството, в леката промишленост, в земеделието и „Търговия и ремонт на автомобили“, както и при обучение на водачи. Това са четири сектора, за които всички данни показват, че са с най-голям дял на сива икономика и недекларирана заетост и там е концентрирано нашето внимание“, коментира президентът на КНСБ Пламен Димитров.

Той посочи, че КНСБ стартира мобилно приложение, което дава възможност анонимно хората да подават своите сигнали към синдиката – да опишат какво точно се нарушава. В тази среда искаме взаимно да се подкрепим – ние поемаме ангажимент сигналите да стигат до контролните органи, да проверим те какво са свършили по тях, и да върнем обратно отговор на подалите сигнал

„Сивото убива” е вотото на поредната кампиня на най-големия български синдикат – КНСБ. Тя е разработена по проект номер BG05SFOP001-2.009-0174 „Активно гражданско участие за превенция и ограничаване на недекларираната заетост в България“, финансиран от ОП „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Основната цел  е разработване и отправяне препоръки за подобряване на регулаторната среда и ефективността на политиките за превенция на недекларираната заетост в България при спазване на принципа на открито и отговорно управление.