Учредяват Областен консултативен съвет за плодове и зеленчуци в Перник

Учредяват Областен консултативен съвет за плодове и зеленчуци в Перник

По инициатива на Министерството на земеделието, храните и горите, утре-  18.07.2019 г. от 14.00 часа в зала  „Струма“ в сградата на Областна администрация – Перник, ще се проведе заседание на Областния консултативен съвет за плодове и зеленчуци /ОКСПЗ/. Това информираха от Областна дирекция „Земеделие” в Перник. В работата на Областния съвет ще вземат участие експерти от дирекция „Растениевъдство и биологично производство“ в МЗХГ, както и специалисти от Областна дирекция „Земеделие” в Перник. Дневният ред на заседанието на Областния съвет включва:

  1. Избор на председател и членове на ОКСПЗ за област Перник
  • Подпомагане на производители на плодове и зеленчуци по мерките от ПРСР 2014-2020;
  • Състояние на сектор плодове и зеленчуци, визия и възможности за развитие;
  • Дискусия, мнения и предложения при прилагане на схемите за обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци  (видове култури, подлежащи на подпомагане, минимални добиви, реализация на произведена продукция и документи за доказването и, условия за допустимост и други)

Присъстващите на заседанието земеделски производители ще имат възможност да задават въпроси, които ти интересуват и ще получат обосновани отговори от експертите на министерството.