Пернишкият минипарламент стяга заседание

Пернишкият минипарламент стяга заседание

В петък пернишкияк минипарламент се събира на редовно заседание. В дневния ред традциционно са включени голям брой докладни, касаещи градоустройствени проблеми. Внесени са и докладни, свързани със стопанисване и разпореждане с имоти общинска собственост.

Две основни докладни засягат бъдещето на общинския транспорт. По едната, внесена от кмета на общината д-р Вяра Церовска, местните законтотворци ще дебатират и трябва да вземат решение за поемане на дълготраен заем от 500 000 лева от фонд ФЛАГ, необходим за осигуряване на допълнителен ресурс от собствени средства за проекта «Интегрирасн градски транспорт на град Перник».

Втората докладна на градоначалника е свързана с кандидатстване на Община Перник с проектно предложение по процедура «Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух» по Оперативна програма «Околна среда 2014 -2020 г.» Идеята е да бъдат закупени електробуси, които ще помогнат за подобряване чистотата на въздуха в Перник, намаляване на щума и вибрациите. Возилата ще обслужват линии, които не са включени в проекта за интегрирания градски транспорт.

Общинските съветници трябва да решат и казуса с изпълнението на два курса от маршрутното разписание на градска основна линия №7, свързваща кварталите Могиличе и Калкас. Досега те са изпълнявани от ЕТ „Дум спиро сперо – Петър Минков”. Превозвачът обаче се отказва от тях и предложението е те да бъдат възложени на „Градски транспорт –Перник”.

В дневния ред на заседанието е включена и докладна, свързана с предаването за стопанисване и експлоатация на ВиК изградената водопроводна връзка между улиците „Владайско въстаниеи квартал Църква и връзката на главен водопровод по улица „Младен Стоянов” и „Владайско въстание” с преминаване по главен път I 6.

Две са докладните, касаещи продажбата на общински жилища на дългогодишни наематели.