Бюрото по труда в Перник търси 33 работници за археологически разкопки и 20 шивачки

Бюрото по труда в Перник търси 33 работници за археологически разкопки и 20 шивачки

  След като миналата седмица предлаганите свободни места на трудовия пазар в Перник намаляха драстично, то през тази те се увеличиха с 67 и станаха 163. Добрата новина е, че чувствително се увеличиха и  предлаганите свободни места на безработните висшисти –с 8 и станаха 13.   

И през миналата седмица бяха актуални офертите за работа на 20  оператори в производство в Божурище, 10 оператори на производствена линия  в Казичене. Тази седмица се появи предложение за 33 работници за археологически разкопки в Брезник и 20 машинни оператори за Перник.

 Освен тях, Бюрото по труда предлага работа на: 5 монтажници на отоплителни и климатизационни инсталации, 5 водопроводчици,  1 шофьор на товарен автомобил,  2 производители ръчно на хляб, 1 шофьор на автобус, 2 шофьори международни превози, 1 шофьор на тролейбус, 2 отчетници счетоводство, 2 лекари спешна медицина, 2 фелдшери, 3 продавач-консултанти за нон-стоп, 2 общи работници, 1 машинен оператор,  5 гладачи, 6 електромонтьори на електронна апаратура, 1 работник в кухня 1 работник за поправка на джанти, 1 електротехник промишлено предприятие, 1 специалист по поддръжка, 1монтажник отоплителни, газови и В и К инсталации, 2 чистачи-хигиенисти, 1 касиер, 7 консултанти-промотьори продажби, 1 стругар, 1 фрезист, 1 борвергист, 2 продавач-консултанти,  1 учител на група за ЦОУД прогимназиален етап, 2 сладкари, 1 магазинер готова продукция и амбалаж за сезонна заетост до края на август, 1 машинен оператор на бутилиращи линии-сезонна заетост до края на август, 1 водач на мотокар- сезонна заетост до края на август, 1 складов работник, 1 учител по изобразително изкуство, 1 учител ФВС или треньор на 4 часа, 1 учител по природни науки, 1 учител на деца с езиково-говорни затруднения, 1 медицинска сестра на 4 часа, 2 медицински сестри, 1 педагог по заместване, 1 шофьор на лекотоварен автомобил, 1 сервитьор, 1 общ работник, 3 електромонтьори.

  Анализът на предлаганите от Бюрото по труда в Перник тази седмица свободни работни места, показва,  че сред най- търсените кадри са работници за алхеологически разкопки, оператори в производството,  шивачки, оператори на производствена линия, консултанти-промотьори  и други. На трудовия  пазар в региона тази седмица преобладава търсенето на кадри за производството, а след това за обслужващите дейности.

 И тази седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда предлага 150 свободни места и 13 за безработни висшисти.