Риболовците от областта организират благотворително състезание на язовир  „Пчелина”

Риболовците от областта организират благотворително състезание на язовир „Пчелина”

Риболовци обединяват усилия, за да съберат средства за зарибяване на язовир „Лобош“

Риболовен клуб „Кракра” и ЦРОО-гр.Перник обединяват усилията си, за да съберат средства за зарибяване на яз.”Пчелина” с толстолоб и амур. „През миналата година, както и тази, язовирът бе зарибен с голямо количество зарибителен материал от видовете – шаран, амур, европейски сом. Поради голямото затревяване на язовира бяха пуснати  доста амурчета от кампанията за набиране на средства на ЦРОО-гр.Перник. С  с тази съвместна инициатива целим да се събере прилична сума, за да можем да пуснем и толстолоб в язовира.“, съобщават от клуба .

С общите усилия на Риболовен клуб „Кракра” и ЦРОО-гр.Перник ще се проведе състезание по риболов на плувка на 28.07.2019г на стената на яз.”Пчелина” при следните правила:

1. Състезанието ще бъде 4 часа.

2. Участниците ще бъдат разделени в сектори , като победителят с най много килограми улов печели сектора и ще бъде награден с купа.

3. Всички победители от секторите се класират според килограмите и победителят хванал най-много риба на състезанието го печели.

4. Разрешено е използването на всички възможни въдици за риболов на плувка, но може да се лови само с една, останалите остават извън водата.

5. Забранено е използването на живи, мъртви рибки, всички видове изкуствени примамки.

6. Лови се с една единична кука на линията.

7. Забранено е използването на фуил и вердевас, както в захранката така и за стръв.

8. Състезанието е благотворително и таксата за участие е минимум 30 лв, максимум не е определен- кой колкото има желание да даде. Цялата събрана сума от таксите за състезанието ще бъде дарена на ЦРОО-гр.Перник, за да бъде направено зарибяване в началото на 2020 г. Таксата се заплаща при тегленето на жребии.

9. Тегленето на жребия ще се осъществи на входа на стената, като ще бъде разрешено на тези, които са с повече багаж да си го внесат с леките автомобили, като след това трябва да си изкарат автомобила и да го паркират така, че да не пречат на движението по главният път покрай язовира.

10. Табелите с номерата ще бъдат разположени от външната страна на стената, за да бъдат видими при влизане, а всеки участник има задължението да си премести табелата от към язовира и да се настани под нея.

11. Тегленето на жребия ще стане в 7:30-8:00ч, настаняването ще бъде от 8:00 до 9:50.ч

12. Захранване на местата е от 9:50 до 10:00ч

13. Стартът е в 10:00 ч

14. Краят на състезанието ще бъде даден в  14:00

15. Меренето на улова ще става във времето от 14:00 до 15:00ч

16. Награждаването ще се извърши от 15:00 до 15:30ч

На всички участници ще бъдат направени снимки за спомен.

Местата са ограничени до 50.