Три пъти по-малко са болните от варицела в региона, установи РЗИ

Три пъти по-малко са болните от варицела в региона, установи РЗИ

Над три пъти са намалели заболелите от варицела в областта през изминалата седмица, в сравнение с предходната. През седмицата са констатирани 6 болни от Перник, при 19 за предходната седмица. Това информираха от Регионалната здравна инспекция. От там информират, че над два пъти са намалели и болните от заразни заболявания. Установени са 9 болни, при 25 за предходната седмица.

Намаление има и при заболелите от остри респираторни заболявания. През седмицата са регистрирани 17 случая, при 20 за предходната седмица. Заболеваемостта през този период е 19,01 %oo, при средна за страната 18,44 %.

Констатиран е 1 заболял от ентероколит от Перник. Болният се лекува стационарно в Инфекциозно отделение при МБАЛ „Р. Ангелова“ – Перник.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 126 проверки. От тях 28 са свързани със забраната за тютюнопушене в заведенията за обществено хранене. При 4 от проверките е извършен контрол по постъпили сигнали на гражданите.  В резултат на упражнения контрол от страна на здравната инспекция, са издадени 4 предписания за отстраняване на установени нарушения.

И през изминалата седмица РЗИ продължи ежедневния мониторинг на питейните водоизточници в областта. Взети са 75 проби от различни населени места, за да се установи дали подаваната вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9. Взети са 42 проби от плувни басейни, за да се установи дали водата в тях отговаря на санитарно-хигиенните изисквания.