Работещите във „Феромагнит” излизат в летен платен отпуск

Работещите във „Феромагнит” излизат в летен платен отпуск

Трудна, комплицирана е в момента бизнес средата на вътрешния пазар, а конкуренцията на международния е безмилостна. Така определи бизнес климата в страната в момента директорът на фирма „Феромагнит” Димитър Рангелов. Той поясни, че в момента незначителна част от продукцията на завода отива за външния пазар.”Евтината китайска продукция създава сериозни проблеми на малки фирми като нашата с конкурентните си цени. В същото време у нас непрекъснато се повишават цените на тока, газта и водата. Успоредно с това се вдига и минималната работна заплата. За да си запазим квалифицираните кадри сме длъжни да осигуряваме що-годе добро заплащане на труда. Това се отразява негативно върху себестойността на готовата продукция. У нас в момента трудно може да се прогнозира каква ще бъде себестойността на готовата продукция за година напред, какво остава за по-дълъг период, защото непрекъснато се променят цените на тока и газта. Това създава сериозни трудности при договарянето с нашите партньори. Въпреки всички трудности, за сега успяваме да се справяме без да трупаме дългове. Свили сме всички разходи до минимум, за да не се налага да съкращаваме хора”, поясни Димитър Рангелов. Той допълни, че от 5 август работещите в завода излизат в платен годишен отпуск за около три седмици. В завода стана практика през лятото и през зимата да се излиза в колективен отпуск, което не се отразява върху производствения процес и поетите поръчки.