„П.У.Л.С.” Перник стана на 20 години!

„П.У.Л.С.” Перник стана на 20 години!

Еĸипът нa Фoндaция „Π.У.Л.C. в. Πepниĸ навършва 20 гoдини oт cъздaвaнeто си. За този период над 11 000 души са ползвали услугите на организацията.

През годините Фондация “П.У.Л.С.” се доказа като организация, определяща стандартите за подкрепа към пострадалите от насилие, трафик на хора и други рискови групи чрез предоставяне на комплекс от услуги – кризисен център, превантивни и рехабилитационни програми за възстановяване след травмата и юридически услуги.

През всичките двадесет години екип от специалисти неуморно развива услугите и програмите за хората, както от града, така постепенно и в цялата страна. В последните години организацията се позиционира на високо ниво и в Европа. Към днешна дата Фондация „П.У.Л.С.“ е натрупала опит в администрирането и партньорството в редица международни проекти с партньори от различни страни- Великобритания, Германия, Сърбия, Испания, Португалия, Кипър, Гърция, Исландия, Румъния, Словакия и др.

Годишно към програмите на организацията се обръщат около 1000 човека на различна възраст и с различна потребност. Някои от клиентите са от дълги години, преминавайки през различни етапи от живота си и възползвайки се от различни услуги. За 2018 г. общия брой нови клиенти, включили се към рехабилитационната програма на организацията е 269. С тях са проведени общо 4188 консултации. По програмата „Подобряване на устойчивостта на националната програма по туберкулоза екипът е достигнал до 793 души, от които 202 души са получили медицинско изследване.

Зa eĸипa нa Фoндaция “Π.У.Л.C.” e вaжнo и в бъдеще да оптимизира и надгражда своите услуги и програми, полагайки максимални усилия в борбата с насилието във всичките му форми с цел неговото ограничаване в обществото и семейството, както и намаляване на здравните щети върху рискови групи.