Бюрото по труда търси оператори в производство, консултант-промотьори , монтажници

Бюрото по труда търси оператори в производство, консултант-промотьори , монтажници

  След като миналата седмица предлаганите свободни места на трудовия пазар в Перник се увеличиха, то през тази те драстично намаляха с цели 98 и станаха 96. За съжаление предлаганите свободни места на безработните висшисти също намаляха, макар и с 1 и станаха 5.   

И през миналата седмица бяха актуални офертите за работа на 20  оператори в производство в Божурище, 10 оператори на производствена линия  в Казичене.

 Освен тях, Бюрото по труда предлага работа на: 5 монтажници на отоплителни и климатизационни инсталации, 5 водопроводчици,  1 шофьор на товарен автомобил,  2 производители ръчно на хляб, 1 шофьор на автобус, 2 шофьори международни превози, 1 шофьор на тролейбус, 2 отчетници счетоводство, 2 лекари спешна медицина, 2 фелдшери, 3 продавач-консултанти, 2 общи работници, 1 машинен оператор,  5 гладачи, 6 електромонтьори на електронна апаратура, 1 работник в кухня, 1 обслужващ погребално бюро, 1 работник за поправка на джанти, 1 електротехник промишлено предприятие, 1 специалист по поддръжка, 1монтажник отоплителни, газови и В и К инсталации, 1 чистач-хигиенист, на 4 часа за лица с трайни увреждания, 1 касиер, 7 консултанти-промотьори продажби, 1 стругар, 1 фрезист, 1 борвергист, 1 комплектовач- за лица с трайни увреждания, 1 учител на група за ЦОУД прогимназиален етап, 2 сладкари на 4 часа, 1 магазинер готова продукция и амбалаж за сезонна заетост до края на август, 1 машинен оператор на бутилиращи линии-сезонна заетост до края на август, 1 водач на мотокар- сезонна заетост до края на август, 1 складов работник.

  Анализът на предлаганите от Бюрото по труда в Перник тази седмица свободни работни места, показва,  че сред най- търсените кадри са оператори в производството,  оператори на производствена линия, консултанти-промотьори  и други. На трудовия  пазар в региона тази седмица преобладава търсенето на кадри за производството, а след това за обслужващите дейности.

 И тази седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда предлага 91 свободни места и 5 за безработни висшисти.