Общинският съвет в Перник заседава днес извънредно

Общинският съвет в Перник заседава днес извънредно

Пернишкият минипарламент заседава днес извънредно. Дневният ред на сесията е много кратък и включва само три точки.

На извънредното заседание законотворците от Перник ще разгледат предложението на  кмета Вяра Церовска за корекция на списъка на капиталовите разходи на общината за 2019 година. На това заседание общинските съветници ще трябва да се произнесат по докладната на кмета на Перник за предоставяне под наем на помещение частна общинска собственост, което се намира на ул.”Радомир”-1, за ползване от фирма „Градски транспорт”, чието седалище се намира също на ул.”Радомир”-1. Последната точка от дневния ред на днешното заседание на Общинския съвет включва  докладна  на кмета на общината, свързана с безвъзмездно  предоставяне на част от терен, общинска собственост за поставянето на паметник на белоемигрантите в град Перник.