Общински съветник алармира за допуснати много грешки при изготвянето на кадастралната карта на община Трън

Общински съветник алармира за допуснати много грешки при изготвянето на кадастралната карта на община Трън

За допуснати множество грешки в кадастралната карта на община Трън алармира на редовната сесия на местния минипарламент, общинският съветник  Десислав Банков

Той поясни, че тези грешки са допуснати от фирмата, която е извършила заснемането на населените места в общината.

Според кмета на община Трън Цветислава Цветкова, Общината няма отговорност по изработването на кадастралната карта. Фирмата, която е извършвала заснемането в района е получила заданието от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. ”Сега, за улеснение на гражданите, Общината е поела работата по отстраняването на допуснатите грешки в кадастъра, защото хората иначе трябва да ходят в Перник. Проведохме разговор с  г-жа Минтова от службата по кадастъра в Перник, която прие моето предложение  на място  нашата техническа служба да извършва проверка.  В момента изчакваме  колко от хората ще си подадат възражения за допуснати грешки, защото не на всякъде има проблеми. Ние не може да контролираме това заснемане, защото не сме бенефициент по договора, не сме възложител, възложител си е МРРБ. На базата на постъпилите възражения от гражданите  ще изготвим едно общо писмо от Общината и ще го изпратим до МРРБ с всичките проблеми.  Това, което ни обясниха от кадастъра е, че и да изпратим такова писмо, ако няма възражение от страна на собственика,  не се знае колко ще бъде прието направеното възражение от нас.  Но ние все пак подготвяме такова писмо, за да можем по някакъв начин да защитим хората, които не са успели да дойдат”, заяви кметът Цветкова.

Според Десислав Банков до сега всичко си е било нормално в общината. Той е на мнение          , че фирмата въобще не се е съобразявала с нотариалните актови и според хората, грешките са умищлено направени „Изведнъж идва фирмата, заснема и прави пълна каша навсякъде. И се оказва, че  хората трябва да се редят на опашка, за да докажат, че холът им не е при съседите и че блокът им съществува”, заяви Банков.

Кметът на Трън увери, че  Общината прави всичко възможно да улесни хората, за да не се разкарват до Перник и да губят време и пари. Според Банков, фирмата въобще не се е съобразявала с нотариалните актове на хората.

Цветислава Цветкова  подчерта, че когато фирмата е започнала  заснемането, е дошла в Трън. От общината са изявили желание да й  окажат съдействие. „ За съжаление от фирмата нито се обадиха, нито се появиха повече. Заснемали са  без да търсят някакво съдействие от нас”, уточни Цветкова.