Община Радомир изнася по-голямата част от архива си  в село Дрен

Община Радомир изнася по-голямата част от архива си в село Дрен

Близо две трети от архива на Община Радомир ще бъде изнесен в село Дрен. Това информираха от общинската управа. На третия етаж в кметството в селото, който в момента е свободен, ще бъдат подредени около 70 000 архивни единици.  Става въпрос за така наречения  бавноподвижен архив, който не се използва непрекъснато. Той е  предимно на „Техническа служба“, секторите „Общинска собственост“, „Екология“ и „Европейски проекти и програми“, уточниха от Общината. Досега документите са били съхранявани в сградата на Общината, но поради увеличаването им, помещенията се оказали недостатъчни.

Към момента Община Радомир разполага с над 100 000 архивни единици. В сградата на общинската управа се предвижда да остане само архивът, който е необходим за всекидневната работа, като например този на ГРАО.

От общинската управа уточниха, че в село Дрен ще бъде открито ново работно място, след преместването на архива. Предвижда се да се монтира сканиращо устройство с компютър. По този начин, при необходимост, администрацията ще бъде обслужвана бързо с необходимата й информация.