Почти двойно са се увеличили болните от варицела в региона, установи РЗИ

Почти двойно са се увеличили болните от варицела в региона, установи РЗИ

Почти двойно са се увеличили болните от заразни заболявания в областта през изминалата седмица, констатира Регионалната здравна инспекция. Регистрираните случаи са 25, при 14 за предходната седмица.

Наблюдава се увеличение на болните от варицела в областта. Установени са 19 заболели, при 12 за предходната седмица. От тях  18 са от Перник  и един  от село Дивотино. Най-много да болните на възраст 4 години.

Установен е само 1 болен от скарлатина от Перник.

Констатирани са 3-ма заболели от туберкулоза от Перник, Батановци и Брезник. Те се лекуват стационарно в СБАЛББ – Перник. Взети са всички необходими противоепидемични мерки спрямо контактните лица.

Регистриран е 1 случай на ентероколит от Перник. Болният се лекува стационарно в Инфекциозно отделение при МБАЛ „Р. Ангелова“ – Перник.

Установен е и 1 болен от лаймска борелиоза от Перник. Болният се лекува амбулаторноот личния си лекар.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 222 проверки. От тях 77 са свързани със забраната за тютюнопушене в заведения за обществено хранене. По време на извършения контрол през седмицата здравните инспектори са издали 4 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

И през изминалата седмица РЗИ продължи ежедневния мониторинг на питейните водоизточници в областта. Взети са 51 проби от различни населени места, за да се установи дали подаваната от тях вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9. Взети са и 14 проби от бутилирани води.