Увеличават щата на НЕЛК и държавни психиатрични болници

Увеличават щата на НЕЛК и държавни психиатрични болници

Ще бъде увеличена щатната численост на Националната експертна лекарска комисия, за да бъде достатъчно ефективна НЕЛК при изпълнението на възложените й функции. Това реши правителството на редовното си заседание.

Ще бъде увеличен и щатът на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм, като целта е запазването на функциониращия към момента в това лечебно заведение лабораторен комплекс, съобщават от правителствената пресслужба.

Ще бъде увеличена и числеността на персонала в Държавна психиатрична болница – с. Церова Кория. Това ще се случи за сметка на закрити щатни бройки в системата на домовете за медико-социални грижи за деца. Към момента в ДПБ – с. Церова Кория има недостиг на персонал.