Съхненето на черния бор на територията на ЮЗДП обсъдиха на среща експерти

Съхненето на черния бор на територията на ЮЗДП обсъдиха на среща експерти

Съхненето на култури от черен бор, регистрирано от Югозападното държавно предприятие през пролетта на тази година, обсъдиха експерти на работна среща в края на миналата седмица. В срещата взеха участие експерти от ЮЗДП, ИАГ, Регионалните дирекции по горите в Благоевград, Кюстендил и София, Лесозащитна станция София и научни сътрудници към Института за гората и Лесотехническия университет.

  Първите поражения се наблюдаваха в началото на месец март в горски разсадник в „ДГС Катунци”, където в рамките на една седмица се изсипаха иглиците на всички двугодишни борови фиданки. Съхненето се проявява скоротечно и в подраста, и в основния дървостой. Пръснато е неравномерно в насажденията и по протежение на короните. Към края на месец май 2650 ха са слабо засегнатите площи в цялото предприятие, а по-силно увредените са 610 ха. Процесът е по-интензивен в южните части на ЮЗДП, особено в крайречните течения в района на планините Огражден, Беласица и Славянка. Силно увреждане е регистрирано и в района на софийското село Саранци. Повечето от засегнатите култури са физиологично отслабнали, нискобонитетни, с голяма пълнота. Разположени са на припечни изложения до 900 м н.в., като възрастта им варира от 6 до 85 г.

  Причините за наблюдавания процес на съхнене са комплексни, смятат експерти и учени. Засушаването през второто полугодие на 2018 г. в съчетание с условията, на които расте засегнатият черен бор, доведоха до допълнително физиологично отслабване и стрес в растенията. Топлата и влажна пролет тази година благоприятства масовото развитие на листни въшки и фитопатогенни гъби, които довеждат до пожълтяване и почервеняване на иглиците и опадането им.

  На срещата се обсъдиха мерки, свързани с възникналия здравословен проблем. От страна ИАГ ще се подготвят конкретни разяснения за провеждането на санитарни и отгледни сечи, както и за възобновяване на освободените площи. Служителите на ЮЗДП продължават провеждането на мониторинг.