ЧЕЗ Разпределение ще обезопаси 77 рискови щъркелови гнезда в област Перник

ЧЕЗ Разпределение ще обезопаси 77 рискови щъркелови гнезда в област Перник

ЧЕЗ Разпределение предприема мерки в област Перник за защита живота на птиците и предпазване на електроразпределителната мрежа от повреди в резултат на досега с тях.  Дейностите са част от мащабния проект „Живот за птиците“, изпълняван в партньорство с Българско дружество за защита на птиците /БДЗП/ на територията на Западна България. Това стана ясно на нарочна пресконференция в Перник, на която ръководителят на проекта Мария Георгиева разказа подробно за целите, които си поставя той. 

В презентацията на проекта, Мария Георгиева поясни, че в хода на проекта са извършени теренни проучвания и са локализирани най-рисковите за птиците места по мрежата. „След анализ на данните, в област Перник бяха идентифицирани 77 щъркелови гнезда, които представляват заплаха за живота на птиците и крият опасност за пожари по електроразпределителната мрежа. ЧЕЗ Разпределение България ще обезопаси гнездата, като ще монтира специални платформи за тяхното повдигане и ще създаде сигурен дом за 77 двойки щъркели и техните малки”, поясни Георгиева.

С цел да привлече общественото внимание към възможностите за опазване на биологичното разнообразие и подобряване на градската среда, ЧЕЗ Разпределение организира конкурс за рисунки върху разпределителни касети в Перник. Младите художници Вероника Милева и Бояна Несторова претвориха своите красиви проекти, свързани с птиците и електроразпределителната мрежа, върху електроенергийните съоръжения в центъра на града.

Проектът „Живот за птиците“, с официално название „Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни за тях въздушни електропроводи в защитени зони от Натура 2000 в Западна България“, LIFE16/NAT/BG/000612, e с бюджет 2,65 млн. €. ЧЕЗ Разпределение инвестира в него над 800 хил. евро, както и човешки ресурс за неговото изпълнение. Финансиране на стойност 1.85 млн. евро е осигурено от Европейската комисия по програма LIFE на Европейския съюз.

Проектът ще бъде финализиран през 2022 г. До дотогава компанията ще инсталира 4000 предпазни и 3600 маркиращи съоръжения на рискови стълбове и ще монтира 900 платформи, за да могат птиците да гнездят безопасно върху елементи от електроразпределителната мрежа.