РЗИ-Перник  откри бактерии в питейната вода в 2 населени места в областта!
Чешми от Бриз 95

РЗИ-Перник откри бактерии в питейната вода в 2 населени места в областта!

 Отклонения от качеството на питейната вода, съгласно изискванията записани в Наредба  №9,  установи Регионалната здравна инспекция в Перник в 2 населени места  на територията на област Перник , за периода от 10.06.2019 г. – 23.06.2019 г.  Взети са проби от питейната вода в 16  населени места, информират от РЗИ. Изследвани са 14 проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдените населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг (група А).  От тях не отговарят на Наредба №9/2001 г. на Министерството на здравеопазването за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 2 проби.  Става въпрос за отклоненията в качеството на питейната вода по микробиологични показатели в село Боснек, община Перник и село Дебели лаг, община Радомир.

От здравната инспекция уверяват, че връчените предписания за периода от 10.06 до 23.06. 2019  г. са изпълнени. На „В и К“ ООД  Перник са дадени предписания за предприемане на мерки във връзка с отклоненията в качеството на питейната вода по микробиологични показатели в селата Боснек и Дебели лаг.

 От РЗИ информират, че снабдяването с питейна вода на село Забел, община Трън продължава да се осъществява чрез доставяне на бутилирана вода.