Приключва приемът на годишни уведомления от работодатели по Закона за хората с увреждания

Приключва приемът на годишни уведомления от работодатели по Закона за хората с увреждания

  2 юли 2019 г. е крайния срок, до който  Агенцията по заетостта /АЗ/ ще приема годишните уведомления от работодатели, които не са изпълнили квотата по чл. 38, ал.1 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и които желаят да използват посредничеството на АЗ или други регистрирани посреднически организации за наемането на хора с трайни увреждания. Това информираха от Дирекция „Бюро по труда” в Перник.

 От там поясниха, че съгласно новите изисквания на ЗХУ, работодателите подават уведомление за незаетите до квотата работни места по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта. Уведомлението се подава до съответното бюро по труда, на чиято територия е седалището на фирмата.

 Подробна информация за задълженията на работодателите за годишно и последващо (при настъпили промени) уведомяване на АЗ, както и образец на уведомлението могат да бъдат намерени в рубриката „Предлагащи работа”, „Уведомление от работодател по чл. 41 от ЗХУ” на електронната страница на Агенцията по заетостта.

 Съгласно Правилника за прилагане на ЗХУ, само през 2019 г. приемът на годишните уведомления е в срок до 02.07.2019 г..

  От следващата 2020 г. това ежегодно задължение следва да се изпълнява в първите 3 месеца от годината.