ЧЕЗ представя в Перник проект за защита на птиците и биоразнообразието

ЧЕЗ представя в Перник проект за защита на птиците и биоразнообразието

ЧЕЗ Разпределение България изпълнява мащабен проект за защита живота на птиците, опазване на биоразнообразието, както и за предпазване на мрежата от възникване на аварии и пожари в резултат от досега с тях. В хода на проекта и в партньорство с Българско дружество за защита на птиците, бяха извършени теренни проучвания и бяха локализирани най-рисковите за птиците райони.

С повече информация за проект „Живот за птиците“, неговите цели и предстоящи дейности в региона на Перник, ще имаме удоволствието да Ви запознаем на:28 юни от 10,30 часа в Двореца на културата, уточняват от ЧЕЗ.

По време на събитието ще бъдат показани и новите изрисувани разпределителни касети в Перник от художници, припознали каузата на ЧЕЗ Разпределение.