Продължава доставката на нови линейки за системата на спешна медицинска помощ в България

Продължава доставката на нови линейки за системата на спешна медицинска помощ в България

На 19.06.2019 г. са разпределени нови 10 линейки, в изпълнение на  проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ”. Нови линейки постъпиха в центровете за спешна медицинска помощ в Бургас – 2, В. Търново – 2, Кърджали, Хасково, Ст. Загора, Кюстендил, Видин и Габрово – по 1 линейка. Другите 22 вече са разпределени в спешните центрове в София, Пловдив, Варна, Плевен, Силистра и Хасково. Така новите линейки в системата на спешната помощ станаха общо 32. До края на месец юни 2019 г.  ще бъдат предоставени и приети още 10 линейки. Изпълнението на Европейския проект е по график и линейките се доставят периодично, без забавяне и проблеми от страна на изпълнителя. До края на 2019 г. общият брой на доставените нови линейки по договор трябва да достигне  90.


Създадена е организация ежемесечно, веднага след доставката на новите линейки, в тях да се инсталират GPS устройства и паник бутони. В 20 от новите линейки има инсталирани устройства и паник бутони, в другите 12 са предприети действия за монтаж, който ще приключи до края на месец юни тази година.
  В ЦСМП Варна са доставени три нови линейки, като всяка от тях има монтирани GPS устройства и паник бутони. За целта прилагаме протокол с дата 23.05.2019 г. Предстои новите линейки да бъдат оборудвани и с навигационна система. Предстои провеждането на обучения на персонала в системата на спешната помощ за работа с новите устройства в линейките.
Допълнително, всяка от новите линейки разполага с необходимото за целта ново оборудване, което включва кислородна инсталация;  дефибрилатор с ЕКГ; инфузионна помпа; респиратор/апарат за механична вентилация; аспиратор – стационарен и мобилен и др.
Към момента системата за спешна медицинска помощ разполага с 693 санитарни автомобила/линейки/, закупени основно след 2007 г.