Над 60% от местните данъци в община Перник са вече събрани

Над 60% от местните данъци в община Перник са вече събрани

Сравнително добре върви събирането на местните данъци в община Перник. За сега е изпълнен над 60% от бюджета. Това информира директорът на дирекция „Местни приходи и такси” в Община Перник Ивета Боянова. Според нея, въпреки че постигнатото тази година е по-добра в сравнение с предходната, все още има какво да се желае.

„Има още много неплатени данъчни задължения. Във  връзка с настъпилите промени на данъчното законодателство в края на годината, много от наследствените имоти, които в рамките на 6 месеца по закон трябваше да се предекларират. За съжаление, има много  недобросъвестни граждани, които не го правят в указания срок.  Сега вече законът ни дава правото, ако в шестмесечния срок това не е извършено, ние служебно да откриваме партиди на самите наследници и служебно да ги задължаваме като ги уведомяваме със съобщения, че те вече имат такива партиди и дължат данъци за наследената част от данъчно задълженото лице, което вече е починало”, поясни Боянова.

На въпроса- има ли недобросъвестни платци, към които са заведени съдени дела, тя отговори: ”Да, има страшно много такива и то физически лица. Тази година ударно правим актове за установяване на нарушения по декларация, което значи, че  правим акт на такива данъчно задължени лица, които в рамките на дълъг период от време не са плащали своите задължения. В сравнение с миналата година имаме 45% повече направени такива актове. Работим извънредно, сформирали сме групи, с които работим активно. Посещаваме длъжниците по домовете , връчваме им лично актовете. Имаме през тази година 35%повече заведени изпълнителни дела, а имаме над 3 500 изпълнителни дела заведени до момента за последните 5 години, показва анализът, който направихме наскоро.  Аз съм наясно, че има не малко хола, които изпитват финансови затруднения. На тези, които не са си платили дължимите данъци и такси мога да кажа, че има възможност да се сключат споразумения. Законът дава тази възможност. Хората се отнасят безотговорно към проблема с неплатените данъци. Затова ние предприемаме действия за принудителното им събиране. Търсим ги с писма, които не се получават, не ги намираме на адреси, защото са си сменили местожителството. В момента, когато се стигне до частен съдебен изпълнител, сумите се трупат. Ние работим не само с частните съдебни изпълнители. Ние работим и с НАП, с държавните съдени изпълнители, които също много добре събират данъчните задължения, а при тях и таксите са по-ниски отколкото при частните съдебни изпълнители. Винаги съм призовавала гражданите да дойдат в дирекцията или лично при мен. Аз нямам приемен ден- всеки ден и по всяко време приемам хора и никого не съм върнала. Нека дойдат и се поинтересуват за начина, по който могат да си платят дължимите данъци. Страшно много такива граждани има.Ние сме една от общините, които имат много несъбрани вземания, което не говори добре за данъчната култура на населението. Затова ние  предприемаме действия за принудителното им събиране. Всички искаме  да се случат подобрения в града- да има по-добра инфраструктура, паркове, но за тях трябват средства, които няма откъде другаде да дойдат. Искам да подчертая, че правим стриктна проверка на задълженията към общината за неплатени данъци. Никой няма да бъде подминат. Затова по-добре е да се платят доброволно данъците, за да не се трупат върху тях лихви, както за просрочие, така и допълнителни такси към частните съдебни изпълнители”, обобщи ситуацията в общината Ивета Боянова.