Поздравление по повод Деня на енергетика от ръководството на “Топлофикация Перник”

Поздравление по повод Деня на енергетика от ръководството на “Топлофикация Перник”

  По случай професионалния празник на енергетика – 23 юни, ръководството на „Топлофикация – Перник“АД, поздравява своите бивши и настоящи работници и служители и отправя искрената си благодарност за съпричастността, толерантността и уважението към труда ни на всички наши клиенти и граждани на гр. Перник!

Пожелавам на всички здраве и енергичност.

Изпълнителен директор:

инж. Любомир Спасов