Над 700 пожара в Пернишко от началото на годината

Над 700 пожара в Пернишко от началото на годината

Необичайно високите дневни температури и продължителното засушаване, в съчетание с небрежното човешко поведение, рязко повишават вероятността от възникване на запалвания и последващи пожари в земеделските земи и горските територии.

Ежегодно пожарите в природата причиняват огромни загуби на страната и нанасят сериозни вреди на околната среда. Унищожава се природното богатство – горите, загиват различни животински видове, опожаряват се селскостопански сгради, съоръжения и жилища. Много са и регистрираните случаи на загинали и пострадали граждани от огнената стихия в бита и природата.

От началото на годината в Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Перник са регистрирани общо 719 пожари, като за същия период на миналата година са били 232. Пожарите без загуби са 611 броя, а през същия период на миналата година 163 броя – близо 4 пъти повече пожари в сухи треви в сравнение с миналата година. Пожарите в горския фонд от началото на годината до момента са 14 броя, като за същия период на миналата година е бил само 1 брой – отново много повече пожари през 2019 г.

Анализа на причините показва, че всички пожари в сухи треви и горски масиви са причинени от дейността на човека и само 2 % се дължат на природни явления.